משק הגז הטבעי בישראל

נתונים מרכזיים על משק
הגז הטבעי בישראל
 • החיסכון המצטבר כתוצאה משימוש בגז טבעי בשנים 2004 עד 2015 נאמד בכ- 8.74 מיליארד $ בסקטור החשמל ו- 2.9 מיליארד דולר בתעשייה; סה"כ כ- 43.8 מיליארד ש”ח*.
 • בנוסף נחסכו עלויות כלכליות וסביבתיות, בזכות הפחתת השימוש בפחם ומוצרי נפט.
 • * החישוב לפי הערכת רשות הגז הטבעי ובהשוואה ללא כניסת גז טבעי למשק ועם הקמת תחנות פחמיות D ו - E לפי התכנון מקורי.

מבנה משק הגז הטבעי - מבט על
 • אספקה – הערכות גיאולוגיות, קידוחים, הפקה ואספקת הגז מהאסדה. בעבר ים תטיס ו- EMG; כיום בעיקר מאגר תמר והמקשר הימי.
 • הולכה – באמצעות החברה הממשלתית נתיבי הגז הטבעי לישראל, האחראית על הקמה ותפעול תשתית ארצית להולכת גז טבעי בלחץ גבוה, מספקי הגז לצרכנים הגדולים במשק החשמל והתעשייה ולרשתות החלוקה.
 • חלוקה – שישה זכיינים אזוריים האחראים לפריסת רשת חלוקה בלחץ נמוך לצרכנים קטנים ובינוניים ברחבי הארץ. לכל זכיין בלעדיות באזור החלוקה שלו.
 • שיווק ומכירה – חברות המשווקות את הגז הטבעי לצרכנים קטנים ובינוניים, ללא צורך ברישיון, תוך ביצוע מו"מ על מחירי הגז מול הצרכן. לרוב, חברות אלה הן קבלניות הביצוע בהסבת המתקנים לשימוש בגז טבעי.
 • גז טבעי דחוס (CNG) – מסופק גט"ד באמצעות מיכליות לצרכנים.
 • צרכני הולכה בלחץ גבוה – חברת החשמל, תחנות כוח פרטיות, תעשיה כבדה.
 • צרכני חלוקה בלחץ נמוך – צרכנים המחוברים לרשתות החלוקה האזוריות.


מערכת ההולכה
 • מערכת ההולכה נועדה לאפשר אספקת הגז לצרכנים ולצמתי חיבור ראשיים.
 • חברה ממשלתית (נתיבי גז לישראל) היא בעלת הרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת ההולכה בלחץ גבוה.
 • Open Access – החברה אינה רשאית לעסוק בפעילות נוספת בענף (מכירת גז טבעי, שיווק וכו').
 • תעריף ההולכה אחיד לכל הצרכנים, והחיבור למערכת ההולכה מבוצע על חשבון הצרכן.
 • חלקה הארי של מערכת ההולכה, כ- 540 ק"מ - כבר הוקם. בימים אלה, מוסדרת הקמתם של מעל 160 ק"מ נוספים.
 • גובשו הסכמים והחלטות מועצה לצורך הסדרת הכללים בין השחקנים השונים ופיתוח מערכת ההולכה.


רשת החלוקה
הוענקו שישה רישיונות חלוקה:
 • נובמבר 2009 - באזור הנגב והמרכז
 • אפריל 2013 – באזורים חיפה והגליל, חדרה והעמקים
 • פברואר 2012 – באזור הדרום
 • פברואר 2016 – באזור ירושלים
 • נובמבר 2009 - באזור הנגב והמרכז
 • פברואר 2012 – באזור הדרום
 • אפריל 2013 – באזורים חיפה והגליל, חדרה והעמקים
 • פברואר 2016 – באזור ירושליםחברות החלוקה
 • דרום – חברת גז טבעי דרום בע"מ
 • נגב – נגב גז טבעי בע"מ
 • מרכז – סופר אנ.ג'י חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ
 • חדרה והעמקים – סופר אנ.ג'י חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ
 • חיפה והגליל – מרימון גז טבעי צפון בע"מ
 • ירושלים – רתם גז טבעי בע"מ
גובשה תכנית הטמעה מקיפה לשימוש בגז הטבעי בקרב צרכני החלוקה
 • מטרת רשת החלוקה היא הולכת גז טבעי בלחץ נמוך ממערכת ההולכה ועד לצרכנים.
 • רשת החלוקה מוקמת על ידי חברות חלוקה שזכו במכרזי חלוקה שפירסמה רשות הגז הטבעי.
 • בעל רישיון חלוקה מחויב להזרים ברשת החלוקה גז טבעי לכל צרכן ברשת, תוך מתן שוויון ובלא אפליה (Open Access)
 • רשת החלוקה מוליכה גז טבעי בלחץ נמוך שאינו על 16 BAR, וכוללת צנרת יבשתית ותחנות גז שונות. על בעל הרישיון להגיע לאיזור תעשיה בלחץ שאינו פוחת מ-4 BAR, ולצרכן בלחץ שאינו פוחת מ - 2 BAR.