משק הגז הטבעי בישראל

השיפור האדיר ביכולות הטכנולוגיות בעולם מביא לגילוי מרבצי גז רבים נוספים.
בישראל התגלו מספר תגליות גז משמעותיות בשנים 2009-2012.
התגליות במימיה של ישראל, מאפשרות למדינה לפתח משק אנרגיה מתקדם ולהחליף שיטות ותשתיות ייצור אנרגיה מזהמות, בשיטות חדשות ונקיות המביאות יתרונות סביבתיים, בריאותיים וכלכליים אדירים.

נתונים מרכזיים על משק
הגז הטבעי בישראל
 • הפחתת השימוש בפחם ומוצרי נפט הביאו לשיפור סביבתי ובריאותי הבא לידי ביטוי הן באיכות חיים והן בחסכון בעלויות כלכליות וסביבתיות.
 • החיסכון המצטבר כתוצאה משימוש בגז טבעי בשנים 2004 עד 2015 נאמד בכ-8.74 מיליארד $ בסקטור החשמל ו-2.9 מיליארד דולר בתעשייה; סה"כ כ-43.8 מיליארד ש”ח*.
 • * החישוב לפי הערכת רשות הגז הטבעי ובהשוואה ללא כניסת גז טבעי למשק ועם הקמת תחנות פחמיות D ו - E לפי התכנון מקורי.

מבנה משק הגז הטבעי - מבט על
 • אספקה – הערכות גיאולוגיות, קידוחים, הפקה ואספקת הגז מהאסדה. בעבר ים תטיס ו- EMG; כיום בעיקר מאגר תמר והמקשר הימי.
 • הולכה – באמצעות החברה הממשלתית נתיבי הגז הטבעי לישראל, האחראית על הקמה ותפעול תשתית ארצית להולכת גז טבעי בלחץ גבוה, מספקי הגז לצרכנים הגדולים במשק החשמל והתעשייה ולרשתות החלוקה.
 • חלוקה – שישה זכיינים אזוריים האחראים לפריסת רשת חלוקה בלחץ נמוך לצרכנים קטנים ובינוניים ברחבי הארץ. לכל זכיין בלעדיות באזור החלוקה שלו.
 • שיווק ומכירה – חברות המשווקות את הגז הטבעי לצרכנים קטנים ובינוניים, ללא צורך ברישיון, תוך ביצוע מו"מ על מחירי הגז מול הצרכן. לרוב, חברות אלה הן קבלניות הביצוע בהסבת המתקנים לשימוש בגז טבעי.
 • גז טבעי דחוס (CNG) – מסופק גט"ד באמצעות מיכליות לצרכנים.
 • צרכני הולכה בלחץ גבוה – חברת החשמל, תחנות כוח פרטיות, תעשיה כבדה.
 • צרכני חלוקה בלחץ נמוך – צרכנים המחוברים לרשתות החלוקה האזוריות.


תשתיות לאומיות לקליטת גז טבעי
 • מדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות שנתברכו בגז טבעי, מלווה ומפקחת על הקמת התשתיות הימיות והחופיות לטיפול וקליטה של הגז הטבעי, בהתאם לתוכניות המאושרות לעניין זה, לתקנים ובסיוע יועצים בינלאומיים.
 • הקמת התשתיות לחיבור הגז נעשית בשיתוף פעולה של כלל גורמי הממשלה המעורבים: לצורך אישור תוכניות ניהול סביבה (תנ"ס) ולצורך מתן התרי הבנייה במחוז.
 • במדינות רבות מתקני הטיפול בגז ובכללם האסדות הימיות, הם חלק מהנוף כבר שנים רבות. בישראל מדובר באלמנט חדש המבשר על עידן בריא ונקי יותר בהפקת אנרגיה - לרווחת כולנו.
 • בישראל קיימות כיום מספר תגליות גז הנמצאות בשלבים שונים של היערכות להפקת גז מסחרית. תמר הינו מאגר פעיל המחובר למשק הישראלי, לוויתן המאגר הגדול אשר התגלה במים הישראליים נמצא בשלבי פיתוח ועל פי תכנון יחובר למשק הישראלי בסוף שנת 2019, ומאגרי כריש-תנין הקטנים יותר עתידים להתחבר בשנת 2020. חיבורם של המאגרים יאפשר לישראל להפוך למשק גז חדשני ומודרני. בנוסף לתגליות אלו, על פי הערכות קיים פוטנציאל נוסף במימיה הכלכליים של ישראל.
 • הגז הטבעי ותוצריו יוזרמו ממתקני הטיפול למתקן קליטה חופי וממנו למערכת ההולכה.


מערכת ההולכה
 • מערכת ההולכה נועדה לאפשר אספקת הגז לצרכנים ולצמתי חיבור ראשיים.
 • חברה ממשלתית (נתיבי גז לישראל) היא בעלת הרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת ההולכה בלחץ גבוה.
 • Open Access – החברה אינה רשאית לעסוק בפעילות נוספת בענף (מכירת גז טבעי, שיווק וכו').
 • תעריף ההולכה אחיד לכל הצרכנים, והחיבור למערכת ההולכה מבוצע על חשבון הצרכן.
 • חלקה הארי של מערכת ההולכה, כ- 540 ק"מ - כבר הוקם. בימים אלה, מוסדרת הקמתם של מעל 160 ק"מ נוספים.
 • גובשו הסכמים והחלטות מועצה לצורך הסדרת הכללים בין השחקנים השונים ופיתוח מערכת ההולכה.


רשת החלוקה
הוענקו שישה רישיונות חלוקה:
 • נובמבר 2009 - באזור הנגב והמרכז
 • אפריל 2013 – באזורים חיפה והגליל, חדרה והעמקים
 • פברואר 2012 – באזור הדרום
 • פברואר 2016 – באזור ירושלים
 • נובמבר 2009 - באזור הנגב והמרכז
 • פברואר 2012 – באזור הדרום
 • אפריל 2013 – באזורים חיפה והגליל, חדרה והעמקים
 • פברואר 2016 – באזור ירושליםחברות החלוקה
 • דרום – חברת גז טבעי דרום בע"מ
 • נגב – נגב גז טבעי בע"מ
 • מרכז – סופר אנ.ג'י חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ
 • חדרה והעמקים – סופר אנ.ג'י חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ
 • חיפה והגליל – מרימון גז טבעי צפון בע"מ
 • ירושלים – רתם גז טבעי בע"מ
גובשה תכנית הטמעה מקיפה לשימוש בגז הטבעי בקרב צרכני החלוקה
 • מטרת רשת החלוקה היא הולכת גז טבעי בלחץ נמוך ממערכת ההולכה ועד לצרכנים.
 • רשת החלוקה מוקמת על ידי חברות חלוקה שזכו במכרזי חלוקה שפירסמה רשות הגז הטבעי.
 • בעל רישיון חלוקה מחויב להזרים ברשת החלוקה גז טבעי לכל צרכן ברשת, תוך מתן שוויון ובלא אפליה (Open Access)
 • רשת החלוקה מוליכה גז טבעי בלחץ נמוך שאינו על 16 BAR, וכוללת צנרת יבשתית ותחנות גז שונות. על בעל הרישיון להגיע לאיזור תעשיה בלחץ שאינו פוחת מ-4 BAR, ולצרכן בלחץ שאינו פוחת מ - 2 BAR.