מענקים

סיוע במימון עלויות חיבור והסבה לשימוש בגז טבעי (הוראת מנכ"ל מס'   4.5)
המטרה: עידוד חיבורם של צרכני גז טבעי גדולים ובינוניים לרשת חלוקת הגז הטבעי, כולל צרכנים מרוחקים ברשת החלוקה תוך כדי הרחבת הפריסה הגיאוגרפית של הרשת.
 • התמרוץ הינו באמצעות השתתפות בעלויות חיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי.
 • הסיוע יינתן באמצעות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בהיקף כספי כולל של עד 150 מיליון ₪ לכלל אזורי חלוקת הגז הטבעי.
 • עד עתה חולקו או אושרו מענקים לכ- 100 צרכנים;
 • הוראה מפורטת ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה והתעשיה בקישור המצורף.


הוראת שעה – סיוע מוגדל
עד לתאריך 01.8.2018, או עד שמחירה הממוצע של חבית נפט מסוג ברנט יעמוד על $30, למשך שלושה חודשים רצופים, המוקדם מבין השניים:
 • עבור צרכן שצריכתו השנתית הינה גבוהה מ- 100 אלף מ"ק ונמוכה מ-1 מיליון מ"ק בשנה, סכום כולל של 1.125 מיליון ש”ח.
 • עבור צרכן שצריכתו השנתית הינה מעל 1 מיליון מ"ק, סכום כולל של 650 אלף ש”ח.
לאחר תאריך ה- 01.8.2018 הסיוע יהיה כדלקמן:
 • עבור צרכן קטן שצריכתו השנתית הינה 500,000-100,000 מ"ק של גז יקבל סיוע של ₪750,000.
 • עבור צרכן בינוני שצריכתו השנתית הינה 500,000 למיליון מ"ק גז לשנה יקבל סיוע של ₪400,000.
 • עבור צרכן גדול שצריכתו השנתית הינה מעל 1 מיליון מ"ק, יקבל סיוע של ₪250,000.

בתום הוראת השעה, הסכומים יתעדכנו בהתאם להוראת מנכ”ל מס’ 4.5 המתפרסמת באתר משרד הכלכלה


צרכן מרוחק יכול בנוסף לבקש מענק בגין תוספת דמי חיבור כדלקמן:
 • 100,000 ₪ לכל ק"מ של התקנת צינור הגז הטבעי עד לתוואי החלוקה, בכפוף להגדרות צרכן מרוחק כמפורט ברישיון החלוקה.
 • ביישובי הדרום וביישובי עוטף עזה, צרכן מרוחק זכאי לקבל גם תוספת סיוע של 150 אלף ₪ לכל ק"מ.


תנאי סף לקבלת המענק
 • צרכן בקטגורית בינוניים ומעלה, אשר חתם על הסכם חלוקה ושילם לפחות 50% מסכום דמי ההתחברות לרשת החלוקה לבעל הרישיון לחלוקת גז טבעי או הסכם עם בעל רישיון גט"ד או הסכם עם יזם קוגנרציה.
 • מבקש סיוע אשר הינו צרכן מרוחק ו/או קבוצת צרכנים מרוחקים שילם/שילמו לפחות את התשלום הראשון בגין תוספת לתעריף חיבור צרכן מרוחק.
 • במידה ומדובר על צרכן מרוחק, מחזור המכירות השנתי אינו עולה על 400 מיליון ש”ח.
 • מבקש סיוע המעסיק יותר משני עובדים יידרש למלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".

מבקש הסיוע צריך להגיש הסכם חלוקה חתום (או הסכם גט"ד), חשבונית על תשלום מחצית דמי ההתחברות ותכנית ההסבה הפנים-מפעלית.