גז טבעי - יעיל. נקי. ישראלי.

מהו גז טבעי?
 • תערובת של גזים שהמרכיב העיקרי בה הוא מתאן (CH4).
 • הגז הטבעי חסר צבע וריח, קל מהאוויר ומתנדף בפליטה לאוויר.
 • הגז הטבעי הינו דלק פוסילי בדומה לנפט או לפחם. מדובר במקור אנרגיה שחשיבותו גדולה משיקולים אסטרטגיים, כלכליים וסביבתיים.
 • מקורות הגז הטבעי מצויים במעמקי האדמה ואף מתחת לקרקעית הים באזורים שונים בעולם, לרבות מול חופי ישראל.
 • מתאן (CH4) נוצר באופן טבעי בתהליכים שונים, כגון פירוק אורגני של פסולת במטמנות אשפה, וניתן להפיקו בהתססה מלאכותית של פסולת או שפכים.


יתרונות הגז הטבעי
 • אינו רעיל ואינו מזהם קרקע, ים או מי תהום.
 • מפחית את התלות האסטרטגית ביבוא נפט או פחם.
 • תורם להפחתת פליטת גזי החממה וזיהום אוויר בייצור חשמל ובתעשייה.
 • זול בד"כ ממחיר מוצרי נפט, ולפיכך מאפשר חסכון בייצור חשמל ובתעשייה תוך התייעלות אנרגטית.
 • פוטנציאל לתחבורה בגז טבעי, תוך הפחתת עלויות כלכליות וסביבתיות.


הפקת גז טבעי ותוצריו
 • על פי הערכות בקרקעית הים הישראלי קיימים מאגרים משמעותיים נוספים של גז טבעי, שטרם התגלו.
 • תהליך הפקת הגז הטבעי מחייב קידוח במעמקי האדמה/הים, ממנו מתקבלת תערובת הכוללת גז טבעי, מים וגז מעובה הנקרא קונדנסט, שמוזרמים לאסדת טיפול/הפקה הנמצאת בים, כדי להפרידם זה מזה.
 • הגז הטבעי היבש זורם למערכת ההולכה, ומשמש לייצור חשמל ולתעשייה.
 • הקונדנסט הוא חומר הדומה מאוד לבנזין בהרכב החומרים הנדיפים שבו. בדומה לבנזין, יש להימנע מחשיפה ישירה אליו בריכוז גבוה, אך בשונה מבנזין, הוא פחות נדיף.
 • הקונדנסט מוזרם ישירות לבתי הזיקוק בצנרת הנפט הארצית, ומשמש למהילת הנפט הגולמי. לעתים משתמשים בו כחומר גלם חליפי לייצור דלקים תקניים בתהליך זיקוק.
 • המערכות לטיפול/הזרמה/איחסון של גז טבעי ותוצריו, הן מערכות סגורות הכוללות אמצעים למניעת דליפות.


אופן הטיפול בקונדנסט (תעבית)
הטיפול בקונדנסט הוא פועל יוצא של הרכבו וגודל התגלית:
 • באתר תמר - הקונדנסט מטופל באסדה ומוזרם בצנרת למתקן הקליטה באשדוד, וממנו למערכת הולכת הדלקים הנוזליים של ישראל ולבית הזיקוק.
 • באתר לוויתן, שהוא המאגר הגדול והמשמעותי ביותר למשק גז, הקונדנסט יטופל באסדה ויוזרם לצינור קצא"א ולבית הזיקוק.
  על מנת לאפשר זרימה שוטפת של קונדנסט תוקם צנרת נוספת מזרחית בצמידות לרצועת הגז הטבעי, ויוזרם גם משם לבתי הזיקוק.
  בנוסף, יוקם בצמוד לאתר תחנת הכח חגית, מיכל חירום - אשר יעמוד ריק בשגרה ויכנס לפעולה זמנית, רק במקרי חירום או במקרה של תקלה תפעולית בצינורות הקונדנסט.
 • באתרי כריש תנין, הקטנים יותר, יטופל הקונדנסט באמצעות מכליות.


השוואת מחירי דלק
מחירי דלק בארץ כולל בלו*
* מחיר הדלק, כולל בלו. לא כולל עלויות הובלה, עמלות שיווק, עלויות סביבתיות ועלויות אחרות.
** המחיר הידוע לרשות הגז הטבעי בינואר 2017 על פי נתוני אוקטובר 2016.
*** עבור גז טבעי - מחיר ממוצע משוקלל לשנת 2016
מקור נתונים - מחירי דלק חלופי מתוך אתר מנהל הדלק, מחיר הגז הטבעי, רשות הגז הטבעי.
השוואת מחירי דלק בארץ
לחץ להגדלה