גז טבעי - יעיל. נקי. ישראלי.

מהו גז טבעי?
 • תערובת של גזים שהמרכיב העיקרי בה הוא מתאן (CH4).
 • הטבעי חסר צבע וריח, קל מהאוויר ומתנדף בפליטה לאוויר.
 • הגז הטבעי הינו דלק פוסילי בדומה לנפט או לפחם. מדובר במקור אנרגיה שחשיבותו גדולה משיקולים אסטרטגיים, כלכליים וסביבתיים.
 • מקורות הגז הטבעי מצויים במעמקי האדמה ואף מתחת לקרקעית הים באזורים שונים בעולם, לרבות מול חופי ישראל.
 • מתאן (CH4) נוצר באופן טבעי בתהליכים שונים, כגון פירוק אורגני של פסולת במטמנות אשפה, וניתן להפיקו בהתססה מלאכותית של פסולת או שפכים.


יתרונות הגז הטבעי
 • אינו רעיל ואינו מזהם קרקע, ים או מי תהום.
 • מפחית את התלות האסטרטגית ביבוא נפט או פחם.
 • תורם להפחתת פליטת גזי החממה וזיהום אוויר בייצור חשמל ובתעשייה.
 • זול בד"כ ממחיר מוצרי נפט, ולפיכך מאפשר חסכון בייצור חשמל ובתעשייה תוך התייעלות אנרגטית.
 • פוטנציאל לתחבורה בגז טבעי, תוך הפחתת עלויות כלכליות וסביבתיות.


הפקת גז טבעי ותוצריו
 • מומחים מעריכים כי בקרקעית הים הישראלי קיימים מאגרים משמעותיים נוספים של גז טבעי, שטרם התגלו.
 • תהליך הפקת הגז הטבעי מחייב קידוח במעמקי האדמה/הים, ממנו מתקבלת תערובת הכוללת גז טבעי, קונדנסט ומים, שמוזרמים לאסדת טיפול/הפקה וטיפול, כדי להפרידם זה מזה.
 • הגז הטבעי היבש זורם למערכת ההולכה, ומשמש לייצור חשמל ולתעשייה.
 • הקונדנסט, שהינו גז מעובה, הוא חומר הדומה מאוד לבנזין בהרכב החומרים הנדיפים שבו. בדומה לבנזין, יש להימנע מחשיפה ישירה אליו בריכוז גבוהה, אך בשונה מבנזין, הוא פחות נדיף.
 • הקונדנסט מוזרם ישירות לבתי הזיקוק, ומשמש למהילת הנפט הגולמי. לעתים משתמשים בו כחומר גלם חליפי לייצור דלקים תקניים בתהליך זיקוק.
 • המערכות לטיפול/הזרמה/איחסון של גז טבעי ותוצריו, הן מערכות סגורות הכוללות אמצעים למניעת דליפות.


השוואת מחירי דלק
מחירי דלק בארץ כולל בלו*
* מחיר הדלק, כולל בלו. לא כולל עלויות הובלה, עמלות שיווק, עלויות סביבתיות ועלויות אחרות.
** המחיר הידוע לרשות הגז הטבעי בינואר 2017 על פי נתוני אוקטובר 2016.
*** עבור גז טבעי - מחיר ממוצע משוקלל לשנת 2016
מקור נתונים - מחירי דלק חלופי מתוך אתר מנהל הדלק, מחיר הגז הטבעי, רשות הגז הטבעי.
השוואת מחירי דלק בארץ
לחץ להגדלה