גז טבעי. ישראל מתחברתמתחברים לגז טבעי
הליך הקמת מתקן הפועל בגז טבעי או הסבת מתקן לשימוש בגז טבעי פשוט, ומאפשר ליותר ויותר מפעלים ותחנות כוח להצטרף למשק הגז הטבעי.
למידע נוסף
מענקים
עשרות מפעלים התחברו עד היום לגז טבעי ורבים נוספים יתחברו בשנה הקרובה. אנחנו מחכים לכם עם הסיוע והמענקים ועם אנרגיה זמינה, חסכונית וירוקה.
למידע נוסף
גז טבעי - יעיל. נקי. ישראלי.
  • אינו רעיל
  • מפחית תלות
  • פחות זיהום
  • עלות נמוכה
  • תחבורה

הגז הטבעי מהווה מקור אנרגיה בעל חשיבות אסטרטגית, כלכלית וסביבתית. הוא מורכב מתערובת של גזים שהמרכיב העיקרי בה הוא מתאן (CH4), אינו רעיל ואינו מזהם קרקע, ים או מי תהום. השימוש בגז הטבעי מפחית את התלות האסטרטגית ביבוא נפט או פחם.
למידע נוסף

משק הגז הטבעי בישראל
החיסכון המצטבר כתוצאה משימוש בגז טבעי בשנים 2004-2015 נאמד בכ-8.74 מיליארד דולר בסקטור החשמל בלבד ובכ-2.9 מיליארד דולר בתעשייה; סה"כ כ- 43.8 מיליארד שקלים. עלויות כלכליות וסביבתיות נוספות נחסכו בעקבות החלטת שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ, על הפחתת השימוש בפחם ובמוצרי נפט.
למידע נוסף